AVK name
Prathibhaamurthi (1999)
Rao Balasaraswati Devi
Photo of Rao Balasaraswati Devi

Other links to

Rao Balasaraswati Devi and the Honoring Ceremony

1999 function details under construction

Text about Rao Balasaraswati Devi