AVK name
Prathibhaamurthi (2001)
Balantrapu Rajanikanta Rao
Photo of Balantrapu Rajanikanta Rao

Other links to

Balantrapu Rajanikanta Rao and the Honoring Ceremony

2001 function details under construction

Text about Balantrapu Rajanikanta Rao