AVK name
Prathibhaamurthi (2012)
Gollapudi Maruthirao
Photo of Gollapudi Maruthirao

Other links to

Gollapudi Maruthirao and the Honoring Ceremony

2012 function details under construction

Text about Gollapudi Maruthirao