AVK name
Prathibhaamurthi (2015)
Ravi Kondalarao
Photo of Ravi Kondalarao

Other links to

Ravi Kondalarao and the Honoring Ceremony

2015 function details under construction

Text about Ravi Kondalarao